W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy.

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-20.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.gzoo.mrocza.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-29 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
- zamieszczone na stronie aktualności w formie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane, 
- zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny, 
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
- nie wszystkie elementy nietekstowe umieszczone na stronie internetowej tj. zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony itp., posiadają szczegółowy opis,
- filmy nie zwierają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych.
  
Ułatwienia na stronie 
Strona internetowa Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast,
• możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
• mapę strony. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 
Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-18 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to e-mailowo do Alicji Babiarz-Synakiewicz - alicja.babiarz-synakiewicz@gzoo-mrocza.pl bądź Katarzyny Lasota-Woźny - katarzyna.lasota-wozny@gzoo-mrocza.pl albo telefoniczne na numer telefonu 52 322 72 59. Możesz także wysłać do nas korespondencję 
w sposób tradycyjny (listowny) na adres: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy pl. 1 Maja 9, 89-115 Mrocza. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Lasota-Woźny. Kontakt: biuro@gzoo-mrocza.pl, tel. 52 322 72 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy odpowiada Katarzyna Lasota-Woźny, biuro@gzoo-mrocza.pl, tel.52 322 72 59.

Informacje na temat procedury

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, będzie on dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące 
od dnia Twojego wystąpienia z żądaniem.

W zgłoszeniu podaj:
- swoje imię i nazwisko,
- sposób kontaktu oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny),
- dokładny adres strony internetowej, bądź wskazanie elementu danej strony lub treści, która ma być dostępna cyfrowo (gdzie dostrzegasz niespełnienie wymogów dostępności cyfrowej),
- opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy (jeśli zgłaszasz potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinieneś określić dogodny dla Ciebie sposób przedstawienia tej informacji).
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej bądź jej elementu nie będzie możliwe zgodnie z Twoim żądaniem, także niezwłocznie Cię o tym powiadomimy, w tym o przyczynie braku tej możliwości i zaproponujemy Ci dostęp alternatywny. 
Jeżeli wyżej wymieniona procedura zostanie w pełni zrealizowana, a nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające i nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić skargę na takie działanie. 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej lub jej elementu możesz złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Skargę taką możesz także złożyć gdybyśmy odmówili zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu wskazanych w Twoim zgłoszeniu lub odmówili Ci skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu.

Kto może wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy, Plac 1 Maja 9, 89-115 Mrocza. 

Budynek Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy mieści się w centrum miasta. 
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od mroteckiego rynku, tj. Placu 1 Maja, składające się z dwóch stopni schodowych. Siedziba GZOO mieści się na drugim piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych tj. windy, podjazdu, platformy schodowej. Schody wewnątrz budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszeni są o kontakt telefoniczny do siedziby, następnie urzędnik schodzi na parter budynku do osoby niepełnosprawnej. 
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń biurowych GZOO zapewniona jest w sposób wizualny – brak informacji w sposób dotykowy lub głosowy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie posiadamy pętli indukcyjnych. WC w siedzibie GZOO nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
Bezpośrednio przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dwa takie miejsca zostały wyznaczone w niedalekiej odległości, na rynku – jedno bezpośrednio przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, drugie tuż  przy rzeźbie owcy, symbolu miasta, znajdującej się na płycie rynku.   

  
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Osoba, która zamierza skorzystać z usług tłumacza zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Zespole, w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w Zespole), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
- e-mail na adres: biuro@gzoo-mrocza.pl,
- telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr tel.: 52 322 72 59,
- listownie (4 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Zespół).

Aplikacje mobilne
Nie prowadzimy żadnej aplikacji mobilnej.

  
Kontakt 
Gminny Zespół Obsługi Oświaty
Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza 
tel. 52 322 72 59
e-mail: biuro@gzoo-mrocza.pl  

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Opis dostępności architektonicznej poszczególnych placówek oświatowych można znaleźć w menu przedmiotowym każdej jednostki lub wybierając właściwy link z poniższej listy:

Szkoła Podstawowa Mrocza
Szkoła Podstawowa Witosław
Przedszkole Miejskie Mrocza